Archive for سپتامبر 2010

h1

غربت..

سپتامبر 26, 2010

هیچ کدامتان «او» نیستید!!

h1

ای نفس قدس تو احیای من…

سپتامبر 25, 2010

ببخش مرا .. به خاطر تمام بی قراریم..

به خاطر اشک ها  و گریه زاریم…

عفو کن پرسش  از  چگونه ام ..چراییم؟

برای در عین داشتن … گداییم..

منو گلایه ها و شکوه های دم به دم

کارنامه ی سیاه و ادعای بی گناهیم..

تو و التیام  و دستگیری ِ  من خراب

بی ادعا گذشته ای زتکرار ناشکیباییم..

.

.

اوج ندارد این توبه نامه ام عزیز

ببخشا باز مهربانم به خوددرگیراییم…

دم نوشت: با پوزش از تمام شعرای قرون گذشته، معاصر و آینده…

h1

و رنگ چای روی فنجان ..

سپتامبر 20, 2010

من چای درست می کنم

باران می آید

       بارانی ات را می دهی دست من..

ما حرف نمی زنیم…

بیرون می روی که سیگار بکشی..

           چای می ریزم و منتظرم!

                    امسال هوا زودتر سرد شده

اما

                 جامانده بارانی ات روی بخاری !!

h1

فدای نیم نگهت.. خسرو خوبان

سپتامبر 19, 2010

دل من رای تو دارد سر سودای تو دارد

رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد

سر من مست جمالت دل من دام خیالت

گهر دیده نثار کف دریای تو دارد

ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم

که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد

غلطم گر چه خیالت به خیالات نماند

همه خوبی و ملاحت ز عطاهای تو دارد

گل صدبرگ به پیش تو فروریخت ز خجلت

که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد

سر خود پیش فکنده چو گنه کار تو عرعر

که خطا کرد و گمان برد که بالای تو دارد

جگر و جان عزیزان چو رخ زهره فروزان

همه چون ماه گدازان که تمنای تو دارد

دل من تابه حلوا ز بر آتش سودا

اگر از شعله بسوزد نه که حلوای تو دارد

هله چون دوست به دستی همه جا جای نشستی

خنک آن بی خبری کو خبر از جای تو دارد

اگرم در نگشایی ز ره بام درآیم

که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد

به دو صد بام برآیم به دو صد دام درآیم

چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد

خمش ای عاشق مجنون بمگو شعر و بخور خون

که جهان ذره به ذره غم غوغای تو دارد

سوی تبریز شو ای دل بر شمس الحق مفضل

چو خیالش به تو آید که تقاضای تو دارد

آواز- استاد ناظری

h1

سه راه دلتنگی ها..

سپتامبر 15, 2010

عصر…  شلوغی .. دست فروشها .. پله برقی..

ایستاده اند.. ایستاده ام .. غروبی دلگیر .. بوی غربت!  قرابت غروب و غربت! همه هستند انگار..

همه انگار سر جای خودشانند .. انگار ..

ماشین .. بوق ماشینها .. ترافیک عصرگاهی ، خانم،  رسالت؟؟

» نذار این فاصـــــــــــــــــــــــله بیشتر از این شه … نمی خوام مثل گذشته که رفتی… »

بوی عطرتــــــــــــ که در تاکسی پیچید. .

:: تقصیر من نیست! تا قلم به دستم می آید .. سراغت را می گیرد! …ــ امان

h1

کنسرت کامکارها…

سپتامبر 11, 2010

آي ني زن، كه تو را آواي ني برده است دور از ره، كجايي؟

خانه ام ابري است اما

ابر بارانش گرفته است

در خيال روزهاي روشنم كز دست رفتندم

من رو به آفتابم

مي برم در ساحت دريا نظاره

و همه دنيا خراب و خرد از باد است

و به ره، ني زن كه دايم مي نوازد ني، در اين دنياي ابر اندود

راه خود را دارد اندر پيش…

دم نوشت:: کنسرت گروه کامکارها رو با شوق و ذوق رفتم.. اما با دیدن بیژن کامکار .. خسته.. بیمار انگار..

صدای گرفته.. بدن نحیف.. دلم گرفته از دنیا

h1

برای تویی که نمی شناسمت…

سپتامبر 6, 2010

در این بازار بی مهری

 به ديدار تو شادم

 تو شادم کن که ســـوز ِ غ ــم بر آمد از نهادم

 تو می گفتی

» صدايم کن زسوز سينه هر شب»

صدايت می زنم

                  اما

         رسی آیا به دادم؟….

                رسی آیا به دادم؟….

                       رسی آیا به دادم؟….

                              رسی آیا به دادم؟….

«تو دريايی و من
تنها غريق مانده در باران
تو فانوس ره ـــم شو
تا ره ساحل بگيرم»

تا ره ساحل بگيرم…تا ره ساحل بگيرم… ره ساحل بگيرم..

شعر از: بامداد جویباری

معبود: شادمهر