Archive for آگوست 2010

h1

گدای ترحم…

آگوست 30, 2010

  چه ساده دل بود که

           آرزو می پروراند

    این معشوقه ی روزهای بی نوایی

       شبی سرد زمستانی .. در کنارت بیارامد

                   شاید در همان زیر زمین ِ خوشبختی های گم شده..

و با آتش کبریت و هُرم سیگاری گرم شود.. روح خسته ی سردش..

  دود سیگاری که بوی دلسپردگی ها و دلدادگی های کهنه می داد..

               و یادی را همراهش به باد می سپرد…

   شاید هر بار که در چشمهایت می نگریست. . .

          حسرت تقدیر زیبایت  را می خورد ..

   که تو ماهی سرخ او بودی ..

            که از تنگ بلور و آب زلالت بیرون افتادی

         اما برگشتم و تو را نجات دادم..

                  حالا دوباره برگرد..نگاه کن…شاید  دوباره عاشقت شد..

                         این گدای ترحم…

و امروز شادترین است ..

                 که  زیبایی از چشمانت خواند.. آخرین بار

دم نوشت: «یا رب نظر تو برنگردد»

بنه بر گوش من آن لب اگر چه خلوتست و شب… مهل تا برزند بادی بر آن اسرار پنهانک
از آن اسرار عاشق کش مشو امشب مها خامش… نوای چنگ عشرت را بجنبان تار پنهانک..

روز میلاد …

h1

خواهش..

آگوست 29, 2010

تو که یک آسمان از من دوری..

این یک دریچه را از من نگیــــــــــــر…

h1

شفیعی کدکنی..

آگوست 25, 2010

دست مرا بگیر خدایا! دستی که کورمال به هر سوی

 در جستجوی توست/ وز هیچ مخزن کتب اینجا/ یک پنجره به سوی تو نگشود

 اوراق هر کتاب/ چون برگهای زرد خزانی

 در لحظه تلاطم طوفان

 تنها

بر دامن تحیرم افزود/ دست مرا بگیر…

:: خستگی از دنیا از آن دست نیست که مرحمی برایش بتوان یافت خدایا … دلم را دریاب..

h1

وقتی که یادت می کنم..

آگوست 22, 2010

دل که تنگ می شود..

      کوچک می شود…   گنجایشش کم می شود..

کم  و  کم  و  کمتر…

  وهر قدر که دل  تنگ و کوچک  شد..

                    ذهن  بینهایت  یاد  می کند

                          » تعادل»  اینجا هم برقرار است…

h1

گلایه…

آگوست 16, 2010

زل می زنم به آیینه ..

خیره به نگاهم ..

             به چشمانم

به خطوط جدید.. و به خطوط قدیمی که عمیق تر شده اند..

حسابشان را خوب نگه داشته ای..

لبخند می زنم.. چون دیوانه ای جلوی آیینه

                 » هی رفیق! فقط تویی که با من رو راست مانده ای»…

h1

الهام شده با یک پیامک…

آگوست 9, 2010

 حال ِ تو «حسرت برانگیز»  است

                 وقتی فکر می کنم

                     داری « لمس» می کنی » باورت» را

                           «زندگی» می کنی باورت را. . .

h1

شهر خالی.. جاده خالی.. کوچه خالی.. خانه خالی..

آگوست 7, 2010

انگار که با هر تکان..

صوفیانهـ

حلقه ها بر در خانه ی معشوقـــــــ می کوفتند..

مستان و دستانــــــ…

و بر دستان پر واز می کرد

روح ، بر دایره ای پوستینـــــــــ ..

و من

سرگشته و حیرانــــــــــــــ

در میان رقص  و شور حلقه های «چهــــــــل دفـــــــــــ »

دلتنـــگ خـبـــــری

از تو  شدم!!

دم نوشت: بشنوید ( موسیقی مربوط به تیتر – تاجیکی )…